Ziekte van Parkinson

Ziekte van Parkinson

In Nederland leven ruim 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson. Iedereen met eigen symptomen en uitdagingen. Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen parkinson. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding bij parkinson vragen om een hele specialistische  en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met parkinson en hun naasten.

 

Symptomen van de ziekte van Parkinson zijn tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit. Voordat deze klachten optreden zijn er vaak al klachten van een verminderde reuk, obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Bij de ziekte van Parkinson kan het eten en drinken in de loop der tijd moeizamer gaan. Door de Parkinsonmedicatie, maar ook door het voortschrijden van de ziekte, kunnen klachten ontstaan zoals obstipatie, verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen, misselijkheid en ongewenst gewichtsverlies. Ook kan er een interactie tussen voeding en medicatie een verminderde opname van levodopa zijn.

Waar kunnen wij u bij helpen?

– obstipatie

– verminderde eetlust

– ongewenst gewichtverlies

– gewichtstoename

– kauw- en slikproblemen; vaak gaat dit in samenwerking met de logopedist

– vertraagde maagontlediging; hierdoor zijn er vaak klachten van misselijkheid en een vol gevoel

– inname medicatie (bv. Levodopa) in combinatie met intake eiwitten

Tijdens onze consulten vraagt de dietist naar uw voedingsgewoonten en geeft ze u praktische voedingsadviezen om de voeding aan te passen. Bv. Meer voedingsvezels en/of vocht bij obstipatie of energierijke voedingsadviezen bij ongewenst gewichtsverlies.

 

ParkinsonNet

Onze collega Joyce Westhoff is gespecialiseerd Parkinson diëtist en aangesloten bij het ParkinsonNet . Bij dit netwerk zijn zorgverleners geschoold en gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson, werken ze onderling samen en vindt er bijscholing en overleg plaats om de kwaliteit rondom de zorg bij Parkinson hoog te houden.

 

(Bron: ParkinsonNet)

het Juce team