Lidmaatschappen

Lidmaatschappen

Om onze kennis en kwaliteit op peil te houden, zijn we lid van diverse organisaties. We vinden het belangrijk om scholingen te volgen die er worden aangeboden, maar ook om contact te houden met collega’s, andere zorgverleners en instellingen en/of bedrijven.

DCN
Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) is een landelijk netwerk van vrijgevestigde diëtisten. DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement. DCN is (mede) organisator van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg zijn de leden op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes. (Bron: DCN)
NVD
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is de beroepsvereniging voor diëtisten. Ze dragen bij aan het onder de aandacht brengen van voeding. Ze vertegenwoordigen de diëtist op landelijk niveau op verschillende gebieden, bv. bij de zorgverzekeraars, landelijke organisaties en verschillende platforms.
Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Patiënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen. (Bron: Kwaliteitsregister Paramedici)
Arts en Voeding
Vereniging Arts en Voeding wil meer aandacht vragen voor het positieve effect van een goede voeding en een gezonde leefstijl. Ze willen meer bewustwording creëren voor de effecten van voeding en leefstijl. Een gezonde leefstijl als medicijn!Patiënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.(Bron: Kwaliteitsregister Paramedici)