Klachtenprocedure JUCE

Klachtenprocedure JUCE

JUCE wil helder zijn over de behandeling van klachten. Daarom staat deze procedure op de website en wordt in onze algemene voorwaarden naar deze procedure verwezen. De “Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen van Zorg” (Wkkgz) geeft aan paramedische beroepsbeoefenaren de verplichting om een regeling te hebben voor het melden van klachten en voor een onafhankelijke afhandeling. Een landelijk regeling hiervoor is opgesteld door de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

JUCE conformeert zich aan deze landelijke regeling. De landelijke regeling voorziet in een meldpunt voor klachten en een onafhankelijke commissie die bindende uitspraken kan doen over klachten.

JUCE conformeert zich aan deze landelijke regeling. De landelijke regeling voorziet in een meldpunt voor klachten en een onafhankelijke commissie die bindende uitspraken kan doen over klachten.